onlineAnswerTabs + Pridať otázku
_
web HTML PHP Javascript CSS Excel Word
_
Excel
Spočítanie vyfiltrovaných hodnôt - Excelv
Ahojte. Potrebovala by som spočítať hodnoty v Excelovskej tabuľke, ktoré sa zobrazia po aktivácii zvoleného filtra. Skúšala som funkciu SUM, ktorá zjavne berie do úvahy všetky hodnoty v tabuľke, t.j. nie len vyfiltrované. Viete mi prosím poradiť, akú funkciu by som mala použiť pre spočítanie relevantných hodnôt ?

Lucy
_
Dobrý deň, pre spočítanie vyfiltrovaných hodnôt je potrebné použiť funkciu subtotal(9;začiatok:koniec)

AT
Získanie špecifickej časti z textu v Exceliv
Dobrý deň, z textu, ktorý sa nachádza v bunkách tabuľky, by som chcela vyextrahovať časť textu do vedľajšej bunky. Poradíte mi prosím akú funkciu použiť ?

Anita
_
Dobrý deň, pre získanie časti z texu v bunke je potrebné použiť kombináciu viacerých funkcií, konkrétne MID a FIND. V prípade textu "Abcde_ID_123_text" by funkcia pre extrahovnie hodnoty "123" mala tvar =MID(B5,FIND("ID_",B5)+3,3).

AT
Zoradenie podľa počtu znakovv
Chcela by som opýtať, či je možné v Exceli zoradiť bunky v tabuľke podľa dĺžky textu.

Em
_
Dobrý deň, v danom prípade je možné použiť funkciu LEN, prostredníctvom ktorej je možné zistiť počet znakov v bunke. Dĺžku textu je možné zapísať do samostatného stĺpca a následne zoradiť údaje v tabuľke podľa vygenerovaných číselných hodnôt.

AT
MOS.sk - Miestne obchody a služby
2017 Answertabs Podmienky používania Kontakt