onlineAnswerTabs + Pridať otázku
_
web HTML PHP Javascript CSS Excel Word
_
Javascript
Zaškrtnutie checkbox políčka - Javascriptv
Vedeli by ste mi prosím poradiť ako dosiahnuť zaškrtnutie alebo odškrtnutie políčka checkbox vo formulári cez Javascript ?

Norbert
_
Dobrý deň, zaškrtnúť checkbox políčko prostrednícvom Javascript je možné nasledovne:
document.getElementById("checkboxid").checked=true;

Odškrtnutie políčka je možné realizovať na základe:
document.getElementById("checkboxid").checked=false;

AT
Vytvorenie cookies cez Javascriptv
Chcel by som Vás poprosiť uviesť príklad ako vytvoriť cookies s využitím Javascript-u, tak bola platnosť obmedzená na niekoľko hodín, prípadne minút.

D.
_
Dobrý deň, pre vytovrenie cookies prostredníctvom javascriptu je možné použiť nasledovný zápis:
var name='abc';
var value='123';
var valid=30;
var validtime=new Date();
validtime.setTime(valid.getTime() + valid);
var content=escape(name) + ((valid==null) ? '' : '; expires='+validtime.toUTCString()) + '; path=/ ';
document.cookie=value + '=' + content;

AT
Presmerovanie na inú URLv
Zdravím, do mojej web stránky by som chcel vložiť javascript presmerovanie, ktoré by sa spúšťalo automaticky. Viete mi prosím poradiť ako to zrealizovať ?

Tobias
_
Dobrý deň, presmerovať užívateľa na inú URL adresu je možné prostredníctvom:
window.location.href='http://www.urladresa.sk';

AT
MOS.sk - Miestne obchody a služby
2017 Answertabs Podmienky používania Kontakt