onlineAnswerTabs + Pridať otázku
_
web HTML PHP Javascript CSS Excel Word
_
Podmienky používania
Vymedzenie pojmov:
Webová stránka www.answertabs.com, ďalej len "portál".
Návštevník webovej stránky www.answertabs.com, ďalej len "používateľ".
Prehliadaním portálu, príp. využívaním jeho služieb vyjadruje používateľ súhlas s podmienkami používania, uvedenými na tejto web stránke.
Portál ukladá v technickom zariadení používateľa súbory cookies, za učelom efektívnejšieho poskytovania služieb.
Portál nezodpovedá za aktuálnosť, príp. správnosť príspevkov v jeho obsahu.
Používateľ uvádza v rámci pridávania príspevku pravdivé informácie.
Používateľ súhlasí s uverejnením údajov, ktoré sú zadávané v rámci pridávania príspevku.
Portál si vyhradzuje právo nezverejniť alebo odstrániť príspevok, pokiaľ porušuje platnú legislatívu, príp. bez udania dôvodu.
MOS.sk - Miestne obchody a služby
2017 Answertabs Podmienky používania Kontakt